pl PL en EN

Regulamin wydzielonych stanowisk karpiowych na łowisku Ślepowron - PZW Podolsze

1. Korzystanie z łowiska i przebywanie na jego terenie, zobowiązuje do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Stanowiska karpiowe na których obowiązuje zasada „ No Kill ”
3. Połów i pobyt na łowisku wyłącznie dla posiadaczy ,,Karty Wędkarskiej” po wcześniejszym wykupieniu komercyjnego zezwolenia, na wydzielone stanowiska karpiowe.
4. Zezwolenie uprawnia do połowu na dwie wędki, metodami rzutowymi, dozwolona wywózka zestawów wyłącznie modelami pływającymi.
5. Możliwość jednorazowego sondowania dna i postawienia markera z pontonu (obowiązkowy kapok). Dozwolone holowanie z pontonu większych okazów tylko w dwie osoby. Dopuszczone wyłącznie pontony wędkarskie, posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE. Zakaz używania silników spalinowych i elektrycznych.  
6. Znacznik pola nęcenia w postaci uchylnej tyczki tzw. marker, lub rzutowy w ilości jeden na osobę.
7. Dopuszczone wszystkie modele haków zadziorowych z wyłączeniem haków typu Longshank tzw. Banan
8. Dozwolone nęcenie:
–  kulami proteinowymi, pelletem, rozgotowanym ziarnem kukurydzy oraz zanętami i przynętami karpiowymi, pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
9. Wymagane jest posiadanie:
-  podbieraka o rozstawie ramion min. 90 cm
- maty karpiowej – min. 100x60cm (tzw. kołyska - mile widziana)
- środka do dezynfekcji
-  żyłki o średnicy min.0,30mm
10. Połów wyłącznie metodami gruntowymi lub spławikowymi, ryb karpiowatych i jesiotra.
11. Złowione okazy, na czas sesji zdjęciowej, muszą bezwzględnie być przechowywane na matach lub w korytach karpiowych nie dłużej jak 5 min.
12. Kradzież i kłusownictwo ryb oraz niszczenie wyposażenia należącego do łowiska, podlegają sankcjom określonym prawem cywilnym lub karnym.
13. Gospodarz oraz obsługa, nie odpowiada za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione przez osoby korzystające z łowiska.
14. Wędkarze posiadający aktualne zezwolenie, odpowiadają za zgłoszone gospodarzowi osoby towarzyszące.
15. Zakaz wjeżdżania i wyjeżdżania ze stanowisk karpiowych osobom  towarzyszącym w godzinach od 22 00  do 5 00
16. Upoważnione osoby obsługujące łowisko, mają prawo do kontroli pojazdów na łowisku, wędkarzy, jak również dokumentów i zezwoleń.
17. Dozwolony dojazd ze sprzętem na stanowisko.
18. Dopuszczone parkowanie środka transportu, w wyznaczonym miejscu wykupionego stanowiska.
19. Absolutny zakaz:
- nadużywania alkoholu
- zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska
- biwakowania osobom postronnym
- kąpieli w łowisku
- palenia ognisk (dozwolony grill)
- zaśmiecania terenu łowiska (pozostawiamy czyste stanowiska)
- ingerencji w przyrodę i linię brzegową
- niszczenia wyposażenia łowiska
- zakaz połowu metodą spinningową
20. Kradzież ryb lub niszczenie łowiska, podlegają wysokiej karze pieniężnej
21. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotu poniesionych kosztów.
22. Wykupienie zezwolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Obowiązuje zasada ZŁÓW i WYPUŚĆ „NO KILL”.
Prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu. Niestosowanie się do nich skutkować będzie wykluczeniem z dalszego pobytu bez zwrotu poniesionych kosztów.     
Informacja i rezerwacja stanowisk - tel. kontaktowy   +48 600 771 587. Doba zaliczeniowa od godz. 11:00


Max. dystanse łowienia: Stanowisko A - 150m; stanowisko B - 150m;  stanowisko C - 150m.

Rzucamy lub wywozimy wyłącznie prostopadle do przedłużonej linii brzegowej.

Stanowiska D i E są wyłączone z użytkowania.


Życzymy wszystkim wspaniałych holi, pięknych okazów i niezapomnianych wrażeń z pobytu na Łowisku „Ślepowron”


Zarząd koła PZW Podolsze